• info@dr-riazi.com
  • 03132240943 و 09925062005

جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف

چطور جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف را تفسیر کنیم؟

جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف به شما امکان می دهد که تکامل طبیعی مغز نوزاد خود را پیگیری کنید. در پزشکی کودکان گفته می شود که ماه های اول در سلامت کودکان حیاتی است. مغز، فقط یک مرکز ساده فرماندهی نیست بلکه شخصیت انسان هم ساخته و آفریده آن است یا دست کم زیرساخت عصبی شکل گیری شخصیت وی را تشکیل می دهد. بنابراین آینده زندگی کودک شما به این پایش حیاتی وابسته است. در حقیقت، انسان آینده ای که کودک شما به آن تبدیل خواهد شد به مراقبت های امروز شما بستگی دارد. هر چه در این زمینه ها آگاه تر و مسئولیت پذیرتر باشید، سلامت کودک شما تضمین شده تر است.

همانطور که می بینید جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف دارای ستون های افقی و عمودی است. محور عمودی اندازه دور سر نوزاد را در زمان های مختلف نشان می دهد. ارقامی که در ستون عمودی می بینید گویای اندازه دور سر به یک واحد سنجش مشخص هستند که معمولا به اینچ یا سانتی متر است. محور افقی هم نشانگر عمر نوزاد است. ارقامی که در این ستون درج شده اند نشانه ماه ها یا سال های رشدند. این دو با هم نمودار رشد دور سر نوزاد شما یا در حقیقت تکامل مغز وی را ترسیم می کنند. همه این ارقام، اعدادی میانگین هستند. در مطالعات علمی مجموعه ای از افراد را که طبیعی فرض می کنند انتخاب کرده و اندازه ها و شاخصه های آنان را مبنا قرار می دهند.

بیشتر بخوانید: نحوه اندازه گیری دور سر نوزاد

صدک در جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف چه معنایی دارد؟

اگر به جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف دقت کنید با واژه ای به نام صدک روبرو می شوید. صدک، اندازه دور سر کودک شما را در مقایسه با کودکانی که در همان رده سنی هستند نشان می دهد. گفتیم که محور عمودی نشانگر اندازه دور سر نوزاد است و خط افقی سن کودک را به ماه یا سال نشان می دهد. اندازه گیری مداوم این دو با هم به شما یک نمودار رشد می دهد. البته یادتان باشد که همه این عددها میانگین یعنی متوسط یا معدل رشد هستند و بررسی دقیق آنها حتما باید زیر نظر پزشک متخصص صورت بگیرد.

جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف

جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف

خوانش جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف

برای استفاده از جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف، اول باید اندازه دور سر نوزادتان را به دست بیاورید. برای این کار به یک نوار مدرج انعطاف پذیری نیاز دارید که به سر نوزاد شما آسیبی نزند. برای این کار نوارهای ویژه ای تولید شده اند. دور سر نوزاد خود را با این نوار مدرج به دست بیاورید و سپس به سراغ محور افقی بروید. همانطور که گفته شد این محور نشان دهنده سن نوزاد است. بعد از اینکه سن نوزادتان را پیدا کردید به سراغ محور عمودی بروید و اندازه ای را که به دست آورده اید در آن محور یا ستون پیدا کنید. با این کار شما صدک رشد کودک تان را به دست می آورید.

صدک ها به ما چه می گویند؟

صدک در جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف، موقعیت رشد دور سر نوزاد یا کودک را به شما نشان می دهد. این صدک ها در پنج گروه طبقه بندی می شوند. صدک پنجاهم، صدک دهم، صدک نود و صدک دوم و یکم. همه این صدک ها نشان می دهند که رشد دور سر کودک شما در مقایسه با هم سن و سالان خود طبیعی است یا خیر. اگر دور سر کودک شما در صدک پنجاهم یا بر خط پنجاهمین درصد باشد، می توانید نفس راحتی بکشید. صدک پنجاهم نشان می دهد که میانگین رشد دور سر کودک تقریبا با دیگر همسالان خود در یک رده قرار دارد و طبیعی است.

صدک دهم در جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف

صدک دهم در جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف، نشان می دهد که اندازه دور سر کودک شما از دور سر 90 درصد از همسالان خود کمتر می باشد. به این معنی که در دهمین درصد کوچکترین کودکان هم سال خود قرار دارد. حالا اگر در صدک نود باشد چه معنایی دارد؟ این صدک به این معنا است که اندازه دور سر کودک شما بزرگ تر از 90 درصد کودکان هم سال خود است.

زنگ خطر؟

صدک های دومین و اولین در جدول اندازه طبیعی دور سر نوزاد در ماه های مختلف، نیاز به معاینه دقیق تر دارند. در واقع این صدک نشان می دهد که اندازه دور سر کودک شما از ده درصد هم سالان خود بیشتر یا کمتر است. این جدول نوعی هوش سنج هم به شمار می رود. از آنجا که اندازه دور سر به معنای رشد و تکامل توده مغزی است با هوش ارتباط نزدیکی دارد. اگر در اندازه گیری های خود متوجه تغییری معنادار در نمودار رشد کودک خود شدید حتما به متخصص جراحی مغز کودکان مراجعه کنید. هر تاخیری آینده کودک شما را با مخاطرات زیادی روبرو می کند.

ارسال دیدگاه